SEGLE NOU neix a Cervelló el 1991 d’un grup heterogeni de persones de caràcter inquiet amb el denominador comú de l’amor per la cultura i el ferm propòsit d’enaltir-la, ensems amb la preocupació pel menystingut patrimoni cervellonenc. Però no serà fins al març de 1992 quan s’aproven els estatuts i queda inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat, amb el nom SEGLE NOU, GRUP D’ESTUDIS I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL.

Certament hi havia hagut intents anteriors d’agrupacions amb finalitats similars, més o menys estables, que no van arrelar o ho varen fer més tard amb altres propòsits.

Des del primer moment i com a principal objectiu, va posar fil a l’agulla per emprendre accions i posar-se al capdavant de la reconstrucció de l’església romànica de Santa Maria de Cervelló, car l’estat d’abandó que patia l’edifici feia augurar un imminent col·lapse si no s’hi intervenia amb mesures urgents.

El bisbat, com a propietari de l’església, l’Ajuntament de Cervelló, i, sobretot, el poble de Cervelló varen empatitzar amb la proposta de Segle Nou. L’entusiasme i la perseverança de la primera junta directiva encapçalada pel Sr. Josep M. Raventós i Broch, amb el suport dels associats, va ser incansable. Si complicada va ser la labor d’aconseguir un diagnòstic de la situació arquitectònica de mans d’experts i tècnics, molt més complicada fou la de captar mitjans i teixir complicitats per tal de fer possible el somni de veure revitalitzada i en la seva esplendor una joia del primer romànic català.

Les activitats de Segle Nou, en relació amb Santa Maria són, a part de la custòdia i conservació (actualment en virtut d’un conveni subscrit amb el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, per mitjà de l’actual rector de la parròquia de Sant Esteve de Cervelló), la projecció i la divulgació del temple i del seu entorn immediat.

A més, Segle Nou promou activitats culturals. Edita llibres i opuscles i organitza conferències. Impulsa les arts plàstiques amb exposicions d’artistes de projecció internacional, en un format innovador que fa més participatiu el contacte entre l’artista i el públic, els «Diàlegs». És el promotor dels ja tradicionals Concerts de Santa Maria, evolucionats en l’actual Festival d’Estiu. Des de 2011 edita la revista Sauló, referent cultural de Cervelló, publicació on té cabuda tot el panorama cultural del nostre entorn proper, i resta oberta a la participació de tothom que senti inquietud i necessitat d’aportar quelcom de nou.

Segle Nou com a impulsor de la cultura i de les tradicions, col·labora amb altres entitats de Cervelló com el grup de teatre «la Calaixera», el Grup de Recerca, Cervemakers, Gaudim, Campaners o el Festival de Cinema Natura. És el promotor de la recuperació de la confecció de les catifes florals per la festivitat del Corpus Christi. Tothom que ens demani implicació en una causa cultural o vulgui participar de les nostres activitats hi trobarà un franca acollida.

Segle Nou creix constantment, explorant i implementant noves fórmules d’apropament a la gent, molt atents a fer arribar al nombre més gran de persones d’arreu del país les nostres activitats. Volem promoure la participació i la promoció de les nostres arrels de poble, servint sempre el propòsit d’acostar la cultura a tothom qui ho desitgi.